Třída Sluníček

  • paní učitelky ve třídě Sluníček ve škoním roce 2023/2024
    Ludmila Jelínková - zástupce školy
    ​Eva Svatoňová

     

Třídu navštěvují děti, které v průběhu školního roku dovrší 3 - 6 let
Co by měly děti v tomto věku umět, co by mělo dítě zvládnout.pdf

Ve třídě Slunček je zapsáno 26 dětí ve věku od 3 do 6 let a z tohoto počtu je 19 dětí s povinným předškolním vzdělávání.

      Zaměření třídy Sluníček je podobné jako ve třídě Ptáčat. Třídu navštěvují budoucí školáci, ale letos i děti 3 a 4 leté. V této třídě jsou děti, které byly v loňském roce ve třídě Ptáčat a nastoupily 3 děti nové.

     Třída Sluníček a Ptáčat spolupracují nejen v oblasti plánování, ale i činností a aktivit, které jsou zaměřeny především na přípravu pro základní školu. Příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativní, sociální, pracovní, sebeobslužné. Aktivity a činnosti uskutečňované v této třídě se vyznačují již svou náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách ale i ve vlastním rozhodování. I tato třída do svého programu zařazují množství aktivit, které se uskutečňují i mimo školu – výlety, výstavy, soutěže, týdenní pobyt ve škole v přírodě na Vysočině a jiné.
Uplatňují se zde jak formy individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů. Řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol. Při výběru činností přihlížíme  k věku dětí, pro starší děti je program přizpůsoben tak, aby jsme je dostatečně připravily na vstup do základní školy a u mladších dětí volíme metody, které jsou pro ně přiměřené.
Součástí řízené činosti je i výběr z nabízených aktivit, a to k danému tématu týdne, které vedou děti k logickému uvažování, k rozvoji poznání a jemné motoriky. Vedeme děti k sebehodnocení vlastní práce / úspěchů ale i neůspěchů/ a k hodnocení vrstevníků.Využíváme zde metodu rozhovoru, deduktivní a induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí využíváme metodu dramatizační, nadále klademe důraz na názorné pomůcky.

 

 

Ve třídě probíhá 1x týdne v odpoledních hodinách výuka angličtiny s lektorkou, formou didaktických her a písní. Třída má zpracován svůj TVP pro danou věkovou skupinu, zaměřen na ekologickou a estetickou oblast. Všechny děti mohou navštěvovat saunu v prostorách mateřské školy, účastnit se plaveckého kurzu, kurzu keramiky, školy v přírodě a od dubna tenisové školičky.

Třída Sluníček je prostorná, laděna do skořicové barvy. Nábytek je členěn tak, aby vytvářel jednotlivé koutky, ve kterých si děti mohou nerušeně hrát a zároveň jsou v něm uložené hračky tak, aby byly dětem nejen dostupné, ale aby si je i samy dokázaly uklidit.V rohu třídy je relaxační koutek s matrací, kde si děti převážně prohlížejí knížky.

Ve druhé části třídy - herně, je koutek pro malé hospodyňky, ohraničený paravánem s obchodem a malým divadlem a je zde piáno, pro taneční a pohybové aktivity dětí. V prostoru herny si děti staví rozlehlé stavby z kostek, kolejí a silnic, s použitím dřevěných domků, mostů, aut a garáží.
V této třídě je interaktivní tabule, kde si děti, pod vedením paní učitelky, rozvíjení ve výukových programech jazykovou a matematickou gramotnost, logické uvažování a postřeh.


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑