Práva a povinnosti dětí a rodičů

 1. Po předchozí dohodě s paní učitelkou na třídě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Provoz mateřské školy končí v 17,00 hodin.
 2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, za bezpečnost dítěte v šatně odpovídají rodiče (případně osoba, která dítě přivede). Paní učitelka za dítě odpovídá až po předání dítěte ve třídě.
 3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči ! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. V případě vyzvedávání dítěte osobou mladší 15 let sepíší rodiče dohodu s ředitelkou školy.
 4. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou MŠ předem dohodnout na vhodném postupu.
 5. Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.
 6. Dítě je přijato do MŠ na základě potvrzení od lékaře, že je řádně očkováno, tato povinnost není u dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.
 7. Dítě maldší 3 let let věku musí mít před nástupem potvrzení od lékaře o způsobilosti.
 8. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení ( v zájmu zdraví ostatních dětí).
 9. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
 10. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. Telefonní číslo MŠ 466 30 38 35
 11. Otázky týkající se stravování projednává rodič s hospodářkou školy. Bezhotovostní příkazy školného a stravného musí být zadány nejpozději k 15.dni předešlého měsíce, na další měsíc.
 12. Rodič je povinen si včas sám zjistit podmínky úhrady a tyto bezpodmínečně dodržovat!

© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑