Časový harmonogram

REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

"Hra je pro dítě prací, je jeho povoláním, jeho životem." P.Kergomard
  • otvíráme v 6.30 hod.


Provoz školy je od 6,30 do 16,30 hod. Do budovy se rodiče dostanou po zadání kódu na panelu u dveří. Děti se schází v určené třídě, zpravidla v  oddělení Motýlkův nebo Kuřátek a v 7.15 hod se rozdělí do svých tříd, kde mají svůj plánovaný program. Po celý den mají děti stálý sebeobslužný pitný režim. Děti se omlouvají do 8,00 hod telefonicky nebo do sešitu omluv. Lze odhlásit dopolední i odpolední svačinu, pokud dítě v danou dobu nebude v MŠ. Příchody dětí po osmé hodině domluvte individuálně s paní učitelkou v dané třídě.
 
  • ranní činnosti


Děti se věnují spontánním hrám a činnostem podle jejich volby a výběru. Rozvíjejí podněty nabídnuté paní učitelkou z oblasti jemné motoriky, rozvoje poznání a z oblasti estetické - individuální, skupinové i  společné.
 
  • motivační cvičení


Děti spolu s paní učitelkou se věnují relaxačním a nápravným cvikům za doprovodu hudby / cvičení s náčiním – šátky, kroužky, míčky…/, pohybovému ztvárnění písní a říkadel nebo pohybovým hrám s jednoduchými pravidly
 

dopolední svačina


dopolední přesnídávka od 8,45 - 9,15 hod – děti se samostatně obsluhují / svačinky jsou pro ně připraveny na servírovacích vozících/
 
  • učení hrou – aktivity


Probíhá komunitní kruh, řízené rozhovory, prožitkové učení, modelování situací, cvičení, tanec, zpěv, dramatizace pohádek, aj. Výchovně – vzdělávací aktivity jsou vedena v jednotlivých třídách ve skupinách či společně na základě dobrovolnosti a zájmu .Učitelka děti motivuje a  povzbuzuje, sleduje případně koordinuje průběh, kdy se děti v přímo řízené činnosti střídají.Tyto aktivity jsou součástí týdenního tématického bloku, jejich náplň / didaktické hry a činnosti / jsou plánovány s ohledem na věkové složení třídy a vytýčením pěti oblastí, ve kterých jsou děti vzdělávány.
 
  • pobyt venku


Nezbytnou součástí učení, je učení v přírodě, které skýtá dětem mnoho prožitků. Vycházky do okolí střídáme s pobytem na zahradě s ohledem na počasí. A právě v přírodě a ve svojí obci se aplikuje do vnímání dětí značná část poznatků a prožitků, potřebných pro správný rozvoj osobnosti dítěte.
 
  • poledne


Hygiena, společný oběd, čištění zoubků, hygiena
 
  • odpolední odpočinek


Po 12,00 hod. začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku. Po obědě děti odpočívají společně na svém lehátku, kde jim učitelka čte, nebo vypráví pohádku, občas děti poslouchají pohádky z CD přehrávače.

Předškolní děti v závěru roku již samy vypráví pohádky svým kamarádům. "Nespavci" mají možnost, po krátkém odpočinku, využití klidových činností u stolečků.
 
  • odpolední nabídka činností


Ve 14,00 hod dochází k postupnému probouzení a vstávání, probíhá odpolední svačina. Po svačině se odpolední činnost odvíjí společně ve třídě, krom teplých a slunných dnů, kdy děti odchází na školní zahradu. Učitelka při činnostech dává prostor dětem k rozvíjení jemné motoriky, grafomotoriky zejména předškolákům, a individuálně pracuje s dětmi. Děti se od 15,45 - 16,00 spojují do jednotlivých tříd, zpravidla do oddělení Motýlků.
 
  • zavíráme v 17.00 hod


Školní vzdělávací program je zpracováván tak, aby dětem před vstupem do školy postupně pomáhal harmonicky se rozvíjet, aby dosáhly potřebných kompetencí, které má školák mít. Program vychází z těchto oblastí: Biologická, Psychologická, Interpersonální, Sociálně kulturní, Enviromentální, Dítě a jeho tělo, Dítě a psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
 

"Všechno,co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil už v mateřské školce" R.Fulghum


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑