Třída Ptáčátek

  • paní učitelky ve třídě Ptáčat ve školním roce 2023/2024 
    Žaneta Melcová
    ​Mgr. Monika Floriánová

 Třídu navštěvují děti, které v průběhu školního roku dovrší 5 - 6 let
 
Co by měly děti v tomto věku umět, co by mělo dítě zvládnout.pdf

Ve třídě je zapsáno 26 dětí ve věku od 4 do 6 let, 25 dětí má povinnou předškolní docházku, 1 dítě je mladší.

        Třídu Ptáčat navštěvují budoucí školáci, ale i děti 4 leté. Všechny děti do této třídy přešly ze třídy Motýlků, 1 dítě z z loňských Ptáčat a 1 dítě nové.

       Třída Ptáčat spolupracuje se třídou Sluníček a to nejen v oblasti plánování, ale i činností a aktivit, které jsou zaměřeny především na přípravu pro základní školu. Příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativní, sociální, pracovní, sebeobslužné. Aktivity a činnosti uskutečňované ve škole se vyznačují již svou náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách ale i ve vlastním rozhodování. Tato třída do svého programu zařazuje množství aktivit, které se uskutečňují i mimo školu – výlety, výstavy, soutěže, týdenní pobyt na Vysočině a jiné.
        Rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí. Uplatňují se zde jak formy individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů. Zařazujeme i soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch. Řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol. Součástí řízené činosti je i výběr z nabízených aktivit, a to k danému tématu týdne, které vedou děti k logickému uvažování, k rozvoji poznání a jemné motoriky. U mladších dětí volíme metody, které jsou pro ně přiměřené.

U starších dětí využíváme metodu řízeného rozhovoru, deduktivní a induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí využíváme i metod inscenačních a dramatizačních, nadále klademe důraz na názorné pomůcky. Vedeme děti k sebehodnocení vlastní práce / úspěchů ale i neůspěchů/ a k hodnocení vrstevníků.

Zaměření této třídy je orientováno na ekologickou a estetickou oblast. Preferují se v této třídě činnosti zaměřené na podporu samostatnosti, grafomotoriky, čtenářské a matematické gramotnosti a logického uvažování. Děti mohou navštěvovat saunu v prostorách mateřské školy, účastnit se plaveckého kurzu, kurzu keramiky a od dubna tenisové školičky. V měsíci červnu vyjíždějí děti se třídou Sluníček do školy v přírodě na Vysočinu.

Ve třídě probíhá 1x týdně po odpoledním odpočinku výuka angličtiny s lektorkou, formou písní, říkadel a didaktických her. Výuka navazuje na  znalosti dětí z loňského školního roku.

Třída Ptáčat má svá centra hracích aktivit, kde jsou kobercové plochy a v nich rozmístěn nábytek tak, aby nerušil hry dětí, ale naopak je vede k vytváření různých situací a motivuje děti k zajímavým činnostem. Třída má koutek s dětskou kuchyňkou, koutek pro odpočinek dětí a prostory pro hry s velkými stavebnicemi a dalším konstruktivním materiálem. Ve  třídě je dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí během dne.
Třída je laděna do oranžové barvy a děti si zde samy svými výrobky zdobí třídu dle ročních období.
 

V této třídě je i interaktivní tabule, kde se děti, pod vedením paní učitelky, vzdělávají ve výukových programech, která navazují na tématické bloky ve vzdělávacím programu třídy.


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑