Prostory a vybavení školy

Materiální a hygienické podmínky školy...

Mateřská škola je od 1.1.1996 právní subjekt, zastoupena statutárním orgánem – ředitelkou školy – Šárkou Fišerovou.

Škola je zařazena do sítě předškolních zařízení a školských zařízení od 26.3.1996 a její součástí je školní jídelna s cílovou kapacitou 170 jídel.

Zřizovatelem školy je Statutární město Pardubice, odbor školství, který finančně zabezpečuje provoz školy a současně dostává škola přiděl prostřednictvím Krajského úřadu Pardubice, odboru školství , státní dotace na personální zabezpečení provozu školy dle vyhlášek a  zákonů o příspěvkových organizacích.

Mateřská škola je 4 třídní s kapacitou 104 dětí . Ve třídách je zapsáno po 26 dětech, dle dohody o počtech dětí dle Z. č. 561/2004 Sb. sepsané s odborem školství statutárního města Pardubic.

Provoz školy je od 6,30 do 16,30 hod.

Mateřská škola je každým školním rokem plně obsazena vzhledem k  nabízeným výchovným aktivitám a akcím pro děti a rodiče v průběhu celého školního roku a zároveň v lokalitě města, kde škola sídlí je v poslední době větší porodnost

Věkové rozdělení dětí do tříd je většinou stálý. V 1. třídě / kuřátka / jsou děti od 3 – 4 let, ve 2. třídě / motýlci /  děti do 4 – 5 let, ve 3. třídě / sluníčka / děti od 4 – 6 let a ve 4. třídě / ptáčata / děti od 5 – 6 let.

Od 1.9.2005 dle rozhodnutí zastupitelstva města Pardubic byla k MŠ převedena jako odloučené pracoviště mateřská škola Češkova. Tato škola do 31.8.2005 byla součástí ZŠ Gorkého, která se k  31.8.2005 zrušila.

MŠ Češkova je dvoutřídní škola s kapacitou 41 dětí, v této škole je pouze výdejna jídla, proto se jídlo připravuje v MŠ Benešovo a převáží do MŠ Češkova. Věkové rozdělení dětí v této škole -  v 1. třídě / delfínci/ děti 4 - 6 leté, ve 2. třídě/ kapříci / děti 3 - 4 leté.

 

Naše mateřská škola, zvaná též jako Višňovka, prošla větší rekonstrukcí v letech 1997 - 2002. Byly vyměněny rozvody vody, odpady, obklady, hygienická zařízení, nátěry oken a dveří, položení PVC, dlažby v umývárnách, hlavní chodbě a  školní kuchyni. Na zahradě bylo vystavěno brouzdaliště s teplou vodou a  vodotryskem obložené dlaždicemi. V roce 2002 byla škola zateplena s  novou fasádou a v roce 2012 byla ve škole vyměněna všechna okna za plastová.

Třídy jsou postupně rekonstruovány obnovou starého nábytku nebo opatřovány postupně novým nábytkem na zakázku. Jsou členěny do různých koutků a zákoutí, která umožňují dětem rozličné zaměření jejich hry a současně jim poskytnou patřičnou intimitu a soukromí. Každá třída má dvě hlavní místnosti, které jsou vybaveny nábytkem, tělocvičným nářadím, zdravotně hygienickým zařízením /  umývárny, toalety/ i vybavením pro odpočinek dětí / lehátka/. Jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí.
Ve třídách jsou klavíry pro pohybové a hudební chvilky a ve třídě Sluníček a Ptáčat mají dětí k dispozici interaktivní tabule a dětský počítač.

Lehátka se rozkládají před obědem v zadní herně a ukládají do bočních místností herny, které slouží i jako kabinety pomůcek pro jednotlivé třídy.

Vybavení tříd hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně doplňován a obnovován. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti se samy svými výrobky podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče.

Šatny dětí jsou v přízemí školy, pro každé oddělení samostatné. Vybavení šaten je nově zařízeno – lavičky s úložným prostorem pro obuv, policová skříňka na domácí obuv, skříň pro obuv pí učitelek. V šatnách jsou dvě nástěnky, a to pro výstavu výtvarných prací dětí a druhá slouží pro informace rodičů – náplň činností s dětmi ve výchově vzdělávacím bloku v daném měsíci, které probíhají v jednotlivé třídě nebo organizační téma.

Prostory kuchyně jsou po rekonstrukci, hlavní kuchyň je v přízemí školy, kde se nachází sklady potravin a přípravná místnost pro opracování a skladování zeleniny a brambor, která slouží od r. 2005 také jako přípravna pro převoz jídla do MŠ Češkova. V zadní části /  bývalém bytě / má svou kancelář vedoucí školní jídelny, Všechny prostory kuchyně a její součásti jsou nově vybaveny nábytkem, pracovními úseky s přesně vymezenými úkony, kuchyňským nádobím, elektrickými a  plynovými přístroji pro přípravu jídla. Nově byl v r. 2005 poříze druhý konvektomat a nerezové úseky pro opracování zeleniny a masných výrobků.

Na každém patře jsou přípravné kuchyňky, kam se výtahem vozí jídlo pro jednotlivá oddělení. I tyto kuchyňky jsou nově vybaveny pracovními stoly, skříňkami a bílým nádobím. V 1. poschodí je průmyslová myčka na bílé nádobí.

V zadní části budovy se nachází koupelna s vanou a  pračkou pro praní dětských ručníků a pracovních oděvů a utěrek kuchyně. Zároveň je v této části budovy umístěna i šatna pro personál kuchyně. V  únoru 2011 zde vznikl saunový koplex určený pro saunování dětí dle zájmu rodičů. V saunovém koplexu je saunová kabina o rozměru 2,3 m x 2,3 m, ochlazovnu - sprchový kout a odpočívárna s lehátky.

V 1. podlaží je šatna pro učitelky a provozní zaměstnance, která jim současně slouží jako místnost pro oběd a  odpočinek.

V 2. podlaží je kabinet s pomůckami, kde mají šatnu i pí učitelky z druhého poschodí. Ředitelna se nachází v přízemí školy, hned vedle šaten dětí.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada školy. Je vybavená tak, aby dětem umožňovala rozmanité pohybové a další aktivity. Zahrada je ve stylu dřevěných staveb – průlezky, hrazdy, palisády, šplhací stěna, pohyblivý most, domky pro nám. hry, dřevěné hrací prvky -  Loď, Vláček a Letadlo, pískoviště, chodníčky, zahradní truhlíky, bazén s  ohřívanou vodou a vodotryskem, lavičky a dětské stolky pro tvořivé práce s dětmi. Zahrada je částečně zpevněna zámkovou dlažbou s barevně odlišeným motivem „ Skákací panák“.

V roce 2015 získala škola dotace z evropských fondů na vybudování ekologické zahrady. Z toho projektu na zahradě vznikly nové herní prvky -  hliněný šnek, domečky, otevřený altán, hmatová cesta, proutěná iglů, proutěný tunel, cesta odvahy, velká dřevěná zvonkohra, dřevěná kaskáda pro pozorování koloběhu vody, meteo stanice pro sledování počasí a přírodní domečky pro pozorování prodrobného hmyzu.

Ve sklepních prostorách a v zadní části budovy jsou vytvořeny speciální třídy – pracovní a tvořivé dílny – které slouží pro zájmové činnosti nabízené dětem se zájmem o tvořivost a dětem talentovaným. V jedné z dílen je keramická pec, ve které se vypalují výrobky dětí vytvořeny z hlíny v keramickém kroužku.

Všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, týkajících se čistoty, teploty/ místnosti jsou tepelně regulované/,vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu.


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑