Věci kolem nás

 •  mít povědomí o existenci planety - ochrana životního prostředí, pochopení vzájemných vazeb v konkrétním životním celku (ekosystému), sounáležitost mezi živou x neživou přírodou, lidmi, planetou
   
 • poznávat shodu, podobnost i rozdíl, rozlišení a pojmenování vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (barva, tvar, povrch, množství, velikost, druhy materiállu),rozmanitosti přírody
   
 • poznávání různých profesí, jejich významu pro náš život, exkurse, uvědomovat si hodnotu lidské práce, hry "na něco"…
   
 • chápat elementární časové pojmy, částečně se orientovat v čase
   
 • poznávat rozdíly mezi městem a vesnicí, orientace v okolním prostředí, pozorování kulturních památek, vytváření pozitivního vztahu k městu a místu, kde žijeme, výlety…
   
 • tematické dny – oslavy, svátky,týden dětí, kavárnička…, karneval, příprava masek, zábavné hry, soutěže, posilování kamarádských vztahů, spolupráce, optimistického myšlení, rozvíjení fantazie, tvořivosti, seznamování s humorem v pohádkách, vymýšlení vtipů…
   
 • prostorové pojmy (vpravo,vlevo,dole, nahoře, uprostřed, za, před, nad pod, u, vedle, mezi, apod.)
 • zajímavosti, pamětihodnosti, významné události obce, dění a změny v obci - podpora vztahu ke svému bydlišti, kde žijeme - obec, země
   
 • seznamování s pravidly silničního provozu - bezpečnost, dopravní značky, rozlišování dopravních prostředků podle místa pohybu, orientace po okolí MŠ, výlety, seznamování s profesemi souvisejícími s dopravou, hry s dopravní tematikou, chování v dopravních prostředcích…
   
 • seznamování se světem lidí z celého světa, naše země a kultura - poznatky o prostředí, v němž dítě žije, cizí země a jejich kultura, odlišnosti lidí mezi sebou navzájem - tělesné, rasové, kulturní i povahové jako přirozený stav = různorodost chování
   
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, třídit a uspořádat podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do 6, cápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední, apod.)
   
 • nadměrné působení audiovizuální přístrojů - alternativy zábavy, činností - výběr pořadů
   
 • pochopení rozdílu mezi skutečností zobrazenou, reálnou a symbolickou - piktogramy, fantazie x realita
   
 • odpovědnost za své chování, činnosti dospělých x dětí
   
 • povědomí o časovém vývoji a proměně - růst, vývoj a stárnutí, průběh školního roku - vzpomínání

© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑