zápis do základní školy - předškoláci

31.03.2020 08:47

Vážení rodiče, informujeme Vás o zápise Vašich dětí do základních škol v Pardubicích.

Vážení rodiče i ostatní zákonní zástupci dětí, které se chystají k zápisu do 1. ročníku,

příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru ve všech školách zřizovaných statutárním městem Pardubice v termínu od 15. do 22. dubna 2020 korespondenčně bez přítomnosti dětí. Školy na svých webových stránkách vyvěsí, zda a případně kdy budou přijímat žádosti také osobně.

Žádost o přijetí dítěte nebo o odklad školní docházky si připravíte pomocí aplikace

https://zapisyzs.pardubice.eu. V termínu od 15. do 22. 4. 2020 je nutné žádost podat do vybrané základní školy.

Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba).
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou.
 3. E-mailem - pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
 4. Osobním podáním jen v případě, že škola zajistí organizaci příjmu žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Škola vyvěsí na webových stránkách, zda a jakým způsobem bude možné podat žádosti osobně.

Rezervace termínů provedené v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu se ruší, pokud škola na svých stránkách neuvede, že termíny jsou zachovány.

Přílohy k žádosti o přijetí:

 • Kopie rodného listu dítěte - vždy
 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním

z následujících způsobů:

 • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ - uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Pozor - vyplněním žádosti v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je třeba provést výše uvedeným způsobem.

Vážení rodiče, věřím, že až se školy navrátí do běžného provozu, uspořádají pro budoucí prvňáčky slavnostní setkání, které Vám i Vašim dětem zážitek ze zápisu do 1. třídy vynahradí.

Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci.

Mgr. Ivana Liedermanová

vedoucí odboru školství, kultury a sportu


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑