Důležité informace k otevření školy od 12.4.2021

08.04.2021 10:35

Vážení rodiče, informujeme Vás ohledně návratu dětí do MŠ od 12. 4. 2021

Testování dětí viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování dětí z MŠ:
Mimořádné opatření návrat dětí od 12_4_2021.pdf
Mimořádné opatření k testování dětí.pdf

 1. Od 12. 4. 2021 je vzdělávání umožněno dětem s povinným předškolním vzděláváním.
 2. V mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole písemným potvrzením zaměstnavatele, první den při nástupu dítěte.

Prosíme o nahlášení těchto dětí do pátku 9. 4. 2021 do 9,00 hod a to telefonicky učitelkám na třídě. Netýká se zákonných zástupců, kteří jsou s druhým dítětem na MD a RD.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

 • Provoz škol se upravuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv.
 • MŠ už NEMAJÍ výjimku jako v předchozích opatřeních a zpívat se v nich tedy nemůže
 • Pro sportovní činnost MŠ výjimku mají, sportovat se může.
 • Doprovod dítěte v MŠ musí dítě doprovodit na testování.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19,  
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu

FREKVENCE TESTOVÁNÍ:

2x týdně. První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu (tzn. většinou v pondělí) a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny (tzn. druhý test ve čtvrtek).

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školky.
Nebude-li dítě přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

 

NEMUSÍ SE TESTOVAT:

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • „byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,
 • jsou očkované (což děti nejsou).

CO DĚLAT, POKUD JE VÝSLEDEK PREVENTIVNÍHO TESTU POZITIVNÍ


Mateřská škola takové dítě nepřijme a zákonný zástupce nebo jiný doprovod dítě odvede.

Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

LÉKAŘ:

Lékař rozhodne o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplní elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Osoba, která měla preventivní test pozitivní, je povinna se tomuto vyšetření podrobit.

POZITIVNÍ DÍTĚ:

Pokud má dítě pozitivní výsledek RT-PCR testu a má příznaky onemocnění COVID-19, a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole, dítě musí přerušit docházku; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT-PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního testu, pak okamžik provedení antigenního testu.

SPOLUŽÁCI POZITIVNÍHO DÍTĚTE

Pokud bude preventivní antigenní test pozitivní, tak děti, které byly 2 dny před nebo 2 dny po provedení testu s “pozitivním” dítětem v jedné třídě, nemůžou do MŠ, dokud nebudou známy výsledky RT-PCR testu dítě, které bylo preventivním antigenním testem pozitivně diagnostikováno.

Pokud RT-PCR test dítěti vyjde negativně, můžou se ostatní děti opět účastnit vzdělávání. Pokud RT-PCR test vyjde pozitivně, a dítě má příznaky, nařídí KHS spolužákům karanténu.

To stejné platí v případě, že pozitivní test měl pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání dětem v dané třídě.


Ochrana dýchacích cest od 12. dubna 2021

děti v MŠ – jsou bez roušky.
zaměstnanci školy v respirátorech

Děti se budou testovat prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

Způsob testování:
test provede dítěti jeho zákonný zástupce a to na zahradě školy / lavičky, v případě nepříznivého počasí v altánech/

Návod. https://www.youtube.com/watch?v=FigYSYMPo30      

 1. Zákonný zástupce nebo osoba doprovázející dítě dostane od zaměstnance školy testovací balíček, který bude označen číslem daného dítěte a dle návodu provede dítěti výtěr z nosu, 5x v každé dírce zatočí tyčinkou a následně vloží tyčinku do boxu – doporučujeme shlédnout návod na videu
 2. Doprovázející osoba odnese rozevřený test zaměstnanci školy, který nakape emulzi, dvakrát protočí tyčinkou v boxu v obou směrech a uzavře test.
 3. Test si doprovázející osoba ponechá a vyčká s dítěte na výsledek testu na zahradě školy.
 4. Doprovázející osoba dbá na to, aby byl rozestup mezi ostatními osobami na zahradě alespoň 3 metry a dítě volně nepobíhalo po zahradě školy.
 5. Pokud do 15 minut test prokáže, že je dítě negativní, odnese doprovázející osoba test zaměstnanci školy a dítě se může vzdělávat v dané třídě a zaměstnanec školy test vyhodí do připraveného koše.
 6. Doprovázející osoba s dítětem může vstoupit do budovy v respirátoru, provede dezinfekci rukou a dítě po převlečení v šatně odvede ke dveřím do dané třídy.
 7. Ve třídě si dítě půjde důkladně umýt ruce mýdlem a tepou vodou pod dohledem pedagoga.

V případě, že dojde v průběhu dubna ke změnám, budeme Vás včas infomovat.


© 2024, Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑